ยาสมุนไพร ตรา เอ็น.ดี.

ยาแคปซูลสมุนไพร ตรา เอ็น.ดี.

       เป็นยาแผนโบราณ พัฒนาสูตรมาจาก ตำรับสมุนไพรจีนโบราณประกอบด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่มีคุณค่ายิ่งต่อการบำรุงร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสมดุลในร่างกายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการมีสุขภาพดีและแก้ไขการ เสียสมดุลในร่างการซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความเจ็บทั้งน้อยใหญ่ ก้าวหน้าด้วยวิทยาการแตกต่างจากสมุนไพรอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด พัฒนาเป็นแคปซูลให้มีความทันสมัยง่ายต่อการบริโภค แต่ยังคงรักษาสรรพคุณทางยาตามตำรับดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานไว้ครบถ้วน ผสานสูตรยาด้วยหลักแมคโครไบโอติคโดยผสมธัญพืชประเภทถั่วต่างๆเข้าไปเพื่อสามารถให้สรรพคุณทางยาและคุณค่าทางอาหารไปพร้อมกันผลิตด้วยกระบวน การปลอดเชื้อเพื่อผู้บริโภคปลอดภัยลักษณะการออกฤทธิ์มีสมุนไพรหลายชนิดรวม เป็นตำรับและเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันทำให้สรรพคุณทางยาสูง ออกฤทธิ์กว้างสมุนไพรชนิดที่ออกฤทธิ์แรงจะถูกสมุนไพรอื่นควบคุมให้ออกฤทธิ์ อย่างสมดุล กรรมวิธีการผลิตแยกสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดโดยใช้อุณภูมิที่เหมาะสม เพื่อสกัดเอาตัวยาและสารสำคัญออกมาผสานสูตรยาด้วยหลักแมคโครไบโอติคคือผสม ธัญพืชจำพวกถั่วต่างๆ เข้าไปเป็นตัดดูดซับตัวยาจากสมุนไพรผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อฆ่าเชือและ กำจัดความชื้นและบรรจุ ในแคปซูลใสซึ่งผลิตจากข้าวเหนียว

 

สำหรับผู้ที่เปิดเว็บในสมาร์ทโฟน สามารถดูเมนูต่างๆได้ที่แถบ3แถบ มุมบนขวาของเว็บ

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)